Имэйл: [email protected]

Гүржийн булан галын аюулгүй байдал

Аюулгүй байдал булан: бүрдүүлэлт. хөдөлмөр Аюулгүй байдал булан: бүрдүүлэлт. хөдөлмөр, аюулгүй байдлын индэр Хүмүүс практикт хүчтэй зарчмыг тавих, эрс тэс цаг уур, технологийн нөхцөл байдалд амьдрах аргагүй болсон үед урт өдөр юм алга.

лавлагаа