Имэйл: [email protected]

дулаалгатай гутлын хэмжээ хувиргах уу?

Шмидтын хувцас: Гутлын хэмжээг тодорхойлох Гутлын хэмжээсийн график Доорхи хэмжээ нь хамгийн тохиромжтой хэмжээтэй гүйлгээнд тулгуурласан ойролцоо хэмжээ болохыг анхаарна уу, гэхдээ бүх үйлдвэрлэгчид өөр өөр байна! Таны хэмжээ брэнд бүрт өөр өөр байж б