Имэйл: [email protected]

химийн хамгаалалтын хувцас яаралтай өрөм?

[PDF]Ажлын байран дахь хортой химийн бодисын - Tistory-- &#; ⑩ Химийн бодис ба химийн бодисыг агуулсан бодистой харьцах ажлын дамжлага тус бүрд ажиллах зарчмын танилцуулга байх ёстой. ※ Ажлын шат дамжилгаас шалтгаалан тусгайлан анхаарах боди