Имэйл: [email protected]

хамгаалалтын шил Тринидад ба Тобаго

ХАБ - Өндөрт ажиллах үеийн аюулгүйн арга хэмжээ Хамгаалалтын бүс Хамгаалалтын нүлдний шил, нүүрний хамгаалалт, амны хаалтууд Сэтгэлзүйн физиологийн: Биеийн хүчний хэт ачаалал ( хүнд гар хөдөлмөр )Хамгаалах хэрэгслүүд: Гар хөдөлмөрийг автоматжуулах Биеи