Имэйл: [email protected]

Юта мужийн гал түймрийн ослын мэдээлэх систем

Галын дохиоллын систем- Нью Телеком ХХКШуурхай арга хэмжээ авах (гал, утаа тархалтыг хязгаарлах) Ашиглалтын өртөг Зарлан мэдээлэх систем Цахилгаан шат Цахилгааны гол автоматуудыг унтраах Утаа сорох эсвэл үлээх сэнсийг

лавлагаа

[PDF]Засгийн газрын оны