Имэйл: [email protected]

хөргөх ажлын хантааз

үнэт зүйл, хандлага ба ажлын ханамж-- &#; Үнэт зүйл хандлагын ялгаа • Хандлага нь зөвхөн тухайлсан зүйл дээр бий болдог хувь хүний хэмжүүр, харин үнэт зүйл нь маш олон зүйлийн нөлөөллөөр үүсдэг итгэл үнэмшил юм. . Хандлагын төрөл • Ажлын

лавлагаа