Имэйл: [email protected]

электрон үйлдвэрлэлийн компаниуд цахилгаан статик хамгаалалт?

СУДАЛГАА: Электрон тамхи "энгийн" тамхины адил -- &#; Зарим хүн электрон тамхийг энгийн тамхинаас хор хөнөөл багатай учраас хэрэглэдэг гэдэг. Гэвч үнэхээр электрон тамхи энгийн тамхинаас хор хөнөөл багатай байж чадах уу.

лавлагаа