Имэйл: [email protected]

цахилгаанчин дулаалгатай бээлий хэрэглэдэг үү?

Монголбанк - Монгол Улсын Төв Банк.Энэхүү хуулиар банк байгуулах зөвшөөрөл олгох, түүнийг хүчингүй болгох, банкны удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны үндсэн зарчмыг тогтоох, банк болон банкны нэгдлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, тэдгээрт ал