Имэйл: [email protected]

Викторийн цэргийн дүрэмт хувцасны хуулбар

ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЦЭРГИЙН ДҮРЭМТ Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн дугаар зүйлийн дахь хэсэг, "Цэргийн дүрэмт хувцасны зарим загвар батлах тухай" Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн оны д