Имэйл: [email protected]

хүчдэлийн нэрлэсэн бээлий Алжир

DC хүчдэлийн хамгаалалт - Surge Protective DeviceSPD төрлийн + хүчдэлээс хамгаалах төхөөрөмж нь / μс ба / μс аянгын гүйдлийн долгионоор тодорхойлогддог. Төрөл + PV Нарны тогтмол гүйдлийн хүчдэлээс

лавлагаа

EN Бага хүчдэлийн байгууламжид EN Бага хүчдэли