Имэйл: [email protected]

аюулгүй байдлын гал

Сургуульд галын аюулгүй байдлын дүрэм. гал Галын аюулгүй байдал байгууламж нь зураг төсөл шатанд эзэлж байна. Та дансны барилгын стандарт, шаардлагыг харгалзан ямар ч өрөө хүчингүй болгох чадахгүй байгаа, түүнчлэн хана, шатамхай материалын хязгаарыг чи