Имэйл: [email protected]

номекс бүхий хар нислэгийн бээлий

МОНГОЛ, ХЯТАДЫН ХИЛИЙН ДЭГЛЭМИЙН ТУХАЙ Нэг талын эрх бүхий байгууллага шаардлагатай гэж үзвэл нөгөө талын эрх бүхий байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр хил болгосон голын гулдралыг цэвэрлэж болно. Нөгөө талын эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр