Имэйл: [email protected]

хөнгөн химийн хамгаалалтын хувцас хадгалах хугацаа?

ХХХ, ажлын хувцас | PDF-- &#; үнэлгээг үнэлсэн үзүүлэлт, ашиглалтын заавартай байх . Ажилтан өөрийн хувийн хамгаалах хэрэгсэл, ажлын хувцасны бүрэн бүтэн байдлыг хангах үүрэгтэй. . Ажлын талбарт ямар нэгэн ажил гүйцэтгэхдээ аюулгүй ажиллагаан