Имэйл: [email protected]

Хон болон Гүй нар мэдээлэв

“ХУВЬ ТАВИЛАНГИЙН ЭЭДРЭЭ” өгүүллэг “-Р -- &#; юмн.уудыг хар.аад байгаарай. Намайг хэв.тэж байх ара.ар энэ муу хоёр энд ингээд зава.арч байдаг байна шүү. Хар та нар энэ хоёрыгоо. Танай энэ ари.ухан са.йхан Дугар гуай чинь ийм зав.аан ам.ьтан <