Имэйл: [email protected]

нуман гэрэл хамгаалах костюм Далиан

ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ - Legalinfo.mn..шаардлагатай тохиолдолд энэ хуулийн дугаар зүйлд заасан насанд хүрсэн гэрч, хохирогчийг өөрийнх нь зөвшөөрснөөр, насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчийг түүний эцэг, эх, хууль ёсны асран хамгаалагч, харгалза