Имэйл: [email protected]

олон нийтийн аюулгүй байдлын зөвлөхүүд

Монгол Улс дахь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага  &#; нүб-аас хууль тогтоомжийг олон улсын хөдөлмөрийн стандарт, шилдэг туршлагад нийцүүлэх техникийн тусламж өгөх, засгийн газар, ажилтан, ажил олгогчдын гурван талт яриа хэлэлцээг зохион байгуула