Имэйл: [email protected]

dupont холбогчийг хэрхэн хавчих вэ

Хиймэл амьсгал хийх арга: үйл ажиллагааны Хойшлогдож амьсгал. хохирогчдыг аврах гаруй орчим хазайсан болон түүний уруул орчим, хамар дамжуулан агаар шуурч байна. хувилбаруудын гар, хол замын талаар тусгасан, хиймэл амьсгал олгож дараа гарч байна. Дараа