Имэйл: [email protected]

галд тэсвэртэй даавуу Мексик

Галд тэсвэртэй даавуу - Зөвшөөрөх - Гал түймрийн үед хамгийн сайн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ бол гал түймрийн дотор байхгүй байх явдал юм. Галд тэсвэртэй материалыг ямар нэг зүйл гал авалцах

лавлагаа