Имэйл: [email protected]

frc хувцасны харагдах байдлыг сайжруулах сонголтууд

[PDF]ОУ ын өвчтөний аюулгүй байдлын стандарт-- &#; Өндөр эрсдэлт эмийн аюулгүй байдлыг сайжруулах / Policy:G Management of High-Alert Medications • Эмнэлэг нь өндөр эрсдэлтэй эмийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлнэ. .

лавлагаа
<