Имэйл: [email protected]

ach нуман дуулга төмөр замын систем

Төмөр замын шилдэг төмөр кабелийг боломжийн -- &#; Төмөр замын кабель нь V хувьсах гүйдлийн эсвэл V тогтмол гүйдлийн ба түүнээс доош нэрлэсэн хүчдэлтэй төмөр замын дохио, аудио дохио эсвэл автомат дохионы төхөөрөмжийн удирдлагын хэлхээг дамжу