Имэйл: [email protected]

reclin-ийн химийн хамгаалалтын хувцасны чанар?

Нүүрсний найрлага, хими шинж чанар by -- &#; Хүлрээс хүрэн нүүрс үүсгэх -р үе шат: Энэ процест биологи, микробиологийн хүчин зүйлсээс гадна химийн орчин (хүчилтөрөгч, орчны pH)нөлөө чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Хүрэн нүүрснээс чулуун нүүрс үүсэх