Имэйл: [email protected]

толгой, нүүр хамгаалах Минноваци

Толгой хамгаалах хэрэгслийн туршилтХамгийн тохиромжтой материалын төрөл нь ихэвчлэн хүлээгдэж буй аюулын төрлөөс хамаарна. Энэ хүчин зүйл нь дуулга үйлдвэрлэхэд суурилдаг. Жишээлбэл, зөөлөн хөөс

лавлагаа

ГАДНЫ ХАЛДЛАГААС ХАМГААЛАХ FIREWALL - Нүүр Компани