Имэйл: [email protected]

цахилгаан хангамж

Цахилгаан хангамжийн систем (TN-C, TN-S, TN-CS, TT, IT)Цахилгаан хангамжийн зай хэт холгүй байх тохиолдолд л илүү аюулгүй байдаг. Энэ төрлийн цахилгаан хангамж нь барилгын талбайд ховор тохиолддог. I, T, N, C, S үсгийн утга )

лавлагаа