Имэйл: [email protected]

АНУ-ын агаарын тээврийн комбинзон

“Covid-” агаарын тээврийн салбарт хэрхэн -- &#; АНУ Агаарын тээврийн салбарт тэрбум ам. долларыг зарцуу&#;лахаар төлөвлөсөн. Сан&#;&#;хүүгийн дэмж&#;лэ&#;гийг агаарын тээвэр&#;лэгчдэд олгохдоо нислэгийн хуваарьт үндэслэн тогтоохоор болжээ. Б