Имэйл: [email protected]

ашиглалтаас гаргах бүх зардлыг нөхнө

(DOC) Лекц Өртөг зардлын тухай ойлголт, зардлын Үйлдвэрлэлийн хэмжээтэй уялдуулан зардлыг: . Хувьсах зардал . Тогтмол зардал . Хэсэгчлэн хувьсах буюу холимог (хагас хувьсах) гэж ангилна. Хувьсах зардал Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, гүйцэтгэсэн ажил, үйл