Имэйл: [email protected]

захиалгат галын хэрэгсэл Алжир

Галын дохиололын системГалын дохиолол нь утаа болон дулааны эх үүсвэрээс мэдээлэл авч дуут болон гэрлэн дохиоллуудыг ажиллуулдаг. Гар мэдээлэгч нь мөн дуут болон гэрлэн дохиоллуудыг Галын автомат дохиоллын: загвар Галын дохиоллын систем суурилуулна ITZ