Имэйл: [email protected]

одны хөвөн

Модны хөвөн харшил үүсгэдэг үү?Улаанбаатар хотын есөн дүүргийн хэмжээнд , ширхэг улиас мод байдаг ба тэдгээрийн хувь нь эм улиас. Модны цагаан хөвөн буюу унгарил зөвхөн эм улиаснаас гардаг.

лавлагаа

Д.Сүхбат: Модны хөвөн буюу улиасны унгарил нь --&ensp